Diplomingeniør i Global Ledelse og Design af Produktionsnetværk

GLOBALE PERSPEKTIVER PÅ OPTIMERING, LEDELSE 6 PRODUKTION. STUDIET FOKUSERE PÅ FEM HOVEDOMRÅDER: DRIFT (BÅDE PRODUKTION OG SERVICE PROCESSER), LEDELSE, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, DIGITALISERING OR BÆREDYGTIGHED I EN INTERNATIONALT CONTEKST

Studiet tager 3½ år og giver titlen som “Professionsbachelor”, hvilket repræsentere den praktiske erfaring som der tilegnes gennem studiet. Hvert semester er struktureret som 4 uger udelukkende med indlæring af teori, efterfulgt af 8 uger med en kombination af både teori og projektarbejde i mentor-virksomhed, og afsluttes med 4 uger kun med fokus på projektarbejdet.

Global Ledelse og Design af Produktionsnetværk, GMM omhandler flere emner angående produktion, procesoptimering og ledels i forskellige industrier. Den giver de studerende evnen til både at kunne reflektere over den indlærte teori såvel som deres praktiske erfaring ved at anvende dem i forskellige sammenhænge. Undervisningen foregår på dansk mens materialet er på engelsk. Uddannelsens fokus på globale markeder og virksomheder giver de studerende en solid base for fremtidig arbejdsmuligheder i en bred vifte af multikulturelle organisationer, såvel som globale danske virksomheder.

Mentorvirksomhed

Et unikt aspekt af GMM-uddannelsen er mentorvirksomhedsaftalen. Fra 2. til 7. semester arbejder de studerende i tæt samarbejde med en eller flere virksomheder, efter eget ønske. Dette giver dem muligheden for at lave research og problemløsning i en virkelig kontekst, hvilket gger yderligere på både den teoretiske- og praktiske erfaring. mentor-aftalens mål er at give de studerende mange muligheder for at lave koblinger mellem teori og praksis i løbet af deres uddannelse. Nogel eksempler på store internationale virksomheder som GMM-studerende har lavet mentor-aftaler med er: LEGO, Arla, Vesta og Siemens, men tæller ligeledes også mindre, lokale virksomheder.

Som virksomhed kan man få et friskt perspektiv på sine probemer og gennem samarbejde med de studerende få adgang til resourcer og evner. Et samarbejde som dette er en unik mulighed for at bruge de nyeste teorier og metoder til at løse specifikke problemer, og få adgang til Aarhus Univeristets viden og research.

Kontakt os hvis din virksomhed kunne være interesseret i at indgå i et projektsamarbejde med en (eller flere) studerende:

Mail: gmm.herning@gmail.com